Teisės aktai

 
Kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktais, Rietavo savivaldybės tarybos sprendimais, Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais ir Rietavo savivaldybės kultūros centro nuostatais.

Papildoma informacija